LAKTOFERYNA – STRAŻNICZKA ODPORNOŚCI

Laktoferyna jest powstającą w organizmach ssaków glikoproteiną należącą do grupy transferyn. Transferyny są to białka regulujące stężenie żelaza we krwi oraz transportujące je do tkanek. Została ona po raz pierwszy wyizolowana w 1960 roku z mleka krowiego i nazwana laktofyryną bydlęcą (bLF). Co ciekawe, wykazuje ona około 70% zgodność z laktoferyną ludzka (hLF). Niektórzy nazywają ją białkiem multipotencjalnym ze względu na szereg udowodnionych funkcji jakie pełni w naszym ciele, takich jak działanie przeciwzapalne, immunoregulacyjne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Badania nad rolą oraz mechanizmami działania laktoferyny ciągle trwając i są niezwykle ciekawą kwestią.

            Laktoferyna występuje w większości płynów ustrojowych m.in. mleku, łzach, ślinie, płynie mózgowo-rdzeniowym oraz w neutrofilach – grupie białych krwinek pełniących zasadniczą rolę w funkcjonowaniu układu immunologicznego.

Jej nazwa pochodzi z łaciny i oznacza lacto-mleczny oraz ferrum-żelazo. Wykazuje silne powinowactwo do wiązania jonów żelaza, jest czynnikiem chelatującym chroniącym przed toksycznym wpływem wolnego żelaza. Ta właściwość ma również ogromne znaczenie dla naszej odporności, ponieważ wychwytując i wiążąc jony tego metalu w organizmie, utrudnia ona dostęp bakteriom do żelaza, którego drobnoustroje potrzebują do wzrostu i rozwoju. Dodatkowo laktoferyna ma zdolność uszkadzania ścian komórek bakteryjnych , co doprowadza do śmierci owych patogenów.

Bardzo istotne jest także działanie przeciwwirusowe laktoferyny.

Jak to możliwe? Otóż wiąże się ona z receptorami znajdującymi się na błonach komórkowych naszego ciała, blokując wnikanie wirusa do wnętrza komórki i tym samym nie dopuszcza do zakażenia. Hamuje tym samym replikację, czyli namnażanie wirusów. Oprócz tego, coraz częściej zwraca się uwagę na możliwość nasilania przez laktoryzynę fagocytozy – procesu, w którym komórki uczestniczące w mechanizmach obronnych organizmu zwane makrofagami wchłaniają i trawią czynniki chorobotwórcze. Co ciekawe na działanie laktoferyny szczególnie wrażliwe są wirusy grypy, opryszczki, zapalenia wątroby, RSV oraz rotawirusy.  

Poza tym podobnie, jak w przypadku bakterii poprzez wpływ na ścianę komórkową to niezwykłe białko wykazuje aktywność grzybobójczą. Laktoferyna wykazuje efekt synergiczny z lekami przeciwwirusowymi i przeciwgrzybiczymi.

Laktoferyna działa również przeciwzapalnie. W badaniach wykazano, że zmniejsza ona produkcję cytokin prozapalnych, a z drugiej strony zwiększa przeciwzapalnych. Te pozytywne wyniki uzyskano między innymi przy zapaleniu błony śluzowej żołądka, jak i zapaleniach jelit.

 Laktoferyna wpływa także na prawidłowe dojrzewanie układu pokarmowego. Poprawia wchłanianie substancji odżywczych w dwunastnicy i jelicie cienkim. Usprawnia rozwój kosmków jelitowych oraz zwiększa aktywność enzymów trawiennych. Jej wysokie stężenie w naturalnym pokarmie – siarze wskazuje na niewiarygodnie ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka od okresu noworodkowego. Jest ona więc białkiem bezpiecznym, dobrze tolerowanym i nie wykazano żadnych działań niepożądanych wynikających z jej suplementacji.

Laktoferyna ze względu na swoje niezwykłe właściwości oraz bezpieczeństwo stosowania polecana jest zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, nawet niemowląt.

Aktywuje nasz układ odpornościowy, jest bezlitosna dla wirusów, bakterii czy grzybów. Stanowi zatem ważny element walki z chorobami układu oddechowego, przeziębieniami, stanami zapalnymi układu pokarmowego, nawracającymi pleśniawkami, anemii i niedokrwistości. Dodatkowo coraz częściej pojawiają się wzmianki o możliwości wykorzystania laktoferyny również w onkologii.

Bibliografia:

  1. Ryszard Lauterbach, Ewa Kamińska, Piotr Michalski, Jan Paweł Lauterbach: LAKTOFERYNA -GLIKOPROTEINA  O DUŻYM POTENCJALE TERAPEUTYCZNYM; DEV PERIOD MED. 2016;XX,2:118-125
  2. PRZEMYSŁAW GAJDA-MORSZEWSKI, KLAUDYNA ŚPIEWAK: LAKTOFERYNA – BIAŁKO MULTIPOTENCJALNE; Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Ścisłe, Nr 10 (1/2015)
  3. Marta Wołonciej, Wiesława Roszkowska-Jakimiec: Laktoferyna – białko o multiwłaściwościach; Gazeta Farmaceutyczna luty 2017:28-30

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked